Главная » Новинки » Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

Скачать - Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

  • Год выпуска: 19 апреля 2021
  • Ограничение: 0+
  • Автор: Piotr Rosół
  • Просмотров: 15
  • Дата: 21 июнь 2021
  • Жанр: Новинки
На этой странице Вы можете скачать книгу Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki в формате fb2, epub, pdf, txt бесплатно. Читайте книгу, со своего телефона на Android, iphone или пк в любое время.

Скачать книгу Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki

О книге

Celem autora jest – jak sam to ujmuje – po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie – zaprezentowanie zasady odpowiedzialności jako idei związanej z całą twórczością Jonasa (a nie tylko książką pod tym tytułem). (…) Ksiażka w sposób udany opisuje – postępując w ślad za różnymi pismami Jonasa – jak rozumie on „proces pozbawiania świata jego wymiaru etycznego”, a następnie, jaka jest jego reakcja. Mianowicie twierdzi, że powstrzymanie narastającego zagrożenia dla środowiska i istnienia ludzkości, wywołanego przez nieokiełznany rozwój nauki i techniki, wymaga przywrócenia owego wymiaru etycznego. Utworzenie nowożytnej nauki jest wedle Jonasa centralnym momentem w procesie neutralizacji bytu, najpierw przyrody, a potem w pewnym stopniu człowieka.

z recenzji profesora Stanisława Krajewskiego

Autor książki umiejętnie wydobywa walory przedstawianych koncepcji i propozycji, ale także odsłania ich słabsze strony. Na szczególnie aprobatywną uwagę zasługują te analizy, w których prezentuje on sposób pojmowania przez Jonasa odpowiedzialności, gdy ukazuje cechy ludzkich powinności i zobowiązań związanych z odpowiedzialnością, gdy zastanawia się nad totalnym i czasowym wymiarem odpowiedzialności. Z uznaniem również należy odnotować analizy porównawcze to, jak autor zestawia zasadę odpowiedzialności z innymi koncepcjami etycznymi, min. z kategorycznym imperatywem Kanta.

z recenzji profesora Włodzimierza Tyburskiego

Читать онлайн
Представленный фрагмент книги размещен по согласованию с распространителем легального контента ООО "ЛитРес" (не более 15% исходного текста). Если вы считаете, что размещение материала нарушает ваши или чьи-либо права, то сообщите нам об этом. Книга нарушает авторское право? - напишите нам, и мы удалим её.